Cockerspanielin väreistä

Home
Photo gallery/Kuvia
kuvia
Links/Linkkejä
Kasvatit
Tietoja käyttölinjan cockereista
Mikä on cockerspanieli?
Cockerspanielilla metsästys
Artikkeleita cockeriin liittyvistä asioista
Tiesitkö tämän cockerspanielista?
FAQ working cockerista
Suomalaisia käyttölinjan cockereita

Ladyplit's arkisto

Cockerspanielin turkinväri

Rotumääritelmä sanoo: Useita eri värejä. Yksivärisillä ei valkoista hyväksytä muualla kuin rinnassa.

Cockerspanielit ovat värikkäitä. Nämä kaikki värit tulevat suuresta joukosta vaihtelevia geenejä ja niiden yhditelmiä. Nämä geenit määrittelevät kahta asiaa: turkin väriä (musta, punainen ja maksa) ja turkin kuviota (yksivärinen ja kirjava). Kirjavat voidaan vielä jakaa roaneihin, pilkuttuneisiin ja selkeävärisiin tässä dominassijärjestyksessä.

Kaikki nämä tekijät voidaan tunnistaa värisarjoina (lokuksina, mikä tarkoittaa niiden sijaintia kromosomeissa) koirissa. Tärkeimmät tunnustetut värisarjat ovat A (agouti), B (ruskea eli brown), C (chincilla), D (sininen haalistunut), E (Extension eli cockerin punainen väri), G (harmaa), M (merle), R (roan), S (valkoiset läiskät) ja T (pilkuttunut eli ticking). Suurimmassa osassa tapauksia useampi lokus vaikuttavat yhdessä ja niistä syntyy tietty väri. Yksi geeni voi esimerkiksi peittää toisen olemassaolon kokonaan.

Genetiikassa Fenotyyppi tarkoittaa sitä, miltä koira fyysisesti näyttää ja genotyyppi taas, sitä miten koira on genettisesti rakentunut. Tämä joko näkyy koirasta (eli fenotyypistä) suoraan tai sitten ei. On olemassa geenejä, jotka ovat enemmän hallitsevia, kuin toiset. Niitä kutsutaankin dominoiviksi geeneiksi. Nämä merkitään aina isoilla kirjaimilla. Toiset geenit taas eivät ole niin vahvoja ja niitä kutsutaankin ressessiivisiksi geeneiksi ja ne merkitään pienillä kirjaimilla. Jokainen koira perii kummaltakin vanhemmaltaan yhden sarjan geenejä. Näiden geenien yhdistelmä on vastuussa ei vaan väreistä, vaan myös korvien pituudesta, silmien väristä ja muodosta, koko koiran ulkonäöstä ja fyysistä terveydestä henkisestä nyt puhumattakaan.

Tänä päivänä ei vielä kunnolla ymmärretä koirien värien periytymistä, mutta seuraavassa on lyhyt esitys cockerin väreistä ja niiden periytyvyydestä. Lähteenä on käytetty Clarence C. Littlen The Inheritance of Coat Color in Dogs-kirjaa.

tuisku.jpg
musta (kuva Irene Vinha)

Värit: '

Turkinvärien lokukset:

Musta ja maksa: Cockerspanielissa tämä lokus on B eli ruskea sarja. Nämä sarjat sallivat mustan pigmentin tuotannon. Geenit mustalle (B) ja maksalle (b) ovat samat, mustan ollessa dominoiva. Koiran ollessa bb, se tuottaa ruskeata pigmenttiä. Kun taas jos koira tuottaa mustaa pigmenttiä, niin se näkyy ei vaan turkissa vaan myös silmienympärillä, kirsussa ja huulissa.

ullan_lauma2.jpg
kaksi punaista ja keskellä maksanvärinen (kuva: H. Tiainen)


Punainen: Geeni ei ole sama kuin mustalla ja maksalla. Lokus on E (extension sarja [laajennus suomeksi]). Nämä sisältävät siis Ed (dominantin mustan), E (normaalin extensionin) ja e (resessiivisen punaisen). Tosin punainen saadaan aikaiseksi kahdella (ee) resessiivisellä punaisella geeneillä. Ihon väri ja silmien väri on yleensä normaali, mutta joillain ee-koirilla voidaan nähdä pigmentin vähäisyyttä nenässä. Punaiset myös näyttävät reagoivan voimakkaimmin muiden geenien vaikutuksiin. Yksivärisillä punaisilla on on n. 30% suurempi todennäköisyys saada valkoista kasvoihinsa kuin mustilla tai maksanvärisillä. Tämä siis on merkittävää silloin, kun yhdistetään yksivärinen ja kirjava koira keskenään. Samoin oranssi/keltainen kirjavilla näyttää saavan enemmän valkoista kuin vastaavat mustat ja maksat. Mikäli koira kantaa E:tä eli dominoivaa mustaa geeniä eli "ei punaista", se on musta. Paitsi, mikäli se kantaa myöskin kahta resessiivistä geeniä maksasta, jolloin se on maksanvärinen.

Punainen/Oranssi kirjavilla: Sama lokus ee eli resessiivinen punainen tuottaa punaisen värin kirjavissa. Tällöin koirat ovat orange roaneita tai punavalkoisia.

haastaja200758.jpg
golden-värinen cockeri, tosin rekisteröity punaiseksi

Lemon ja golden: lemon, vaalea oranssi, joka voi olla melkein keltainen tai buff-värinen (jenkkien väri). Lemon/keltainen/golden on punainen tai oranssi koira (ee), jolla on myös lokus maksanvärille (bb). Eli lemonilla tulee olla kaksi resessiivista: yksi joka antaa punaisen värin (ee) ja toinen, joka antaa maksan värin (bb). Nämä kaksi yhdessä vaalentavat turkin värin lemoniksi/goldeniksi. On olemassa muitakin tekijöitä jotka vaalentavat turkin väriä esim "chincilla" ja geneettisiä muuttujia, jotka yhdessä maksan kanssa aiheuttavat keltaisia merkkejä koiraan. Yksivärinen on siis golden nimeltään ja kirjava on sitten lemon roan tai keltavalkoinen.Mikäli maksanvärinen koira ja punainen koira yhdistetään, tuloksena voi olla mustia pentuja.

On tärkeää huomata, että nämä värit toimivat samalla tavoin niin yksivärisillä, roaneilla, kuin kirjavillakin. Turkin kuviot määräytyvät eri geenein.

Yksivärinen kuvio:

Yksivärinen turkin "kuviointi" määräytyy lokuksella S (solid color) Tämä on se normaali geeni roduissa, joissa ei ole valkoisia merkkejä. Koiralta, joka on SS, voi totaalisesti puuttua valkoinen, mutta sillä saattaa kyllä olla hiukan valkoista rinnassaan. Koska S on dominoiva, voi yksivärinen kantaa kirjavaa, mutta kirjava ei koskaan voi kantaa yksivärisyyttä. Yksivärinen, joka kantaa kahta yksiväristä geeniä, voi saada vain yksivärisiä jälkeläisiä. Yhdistettynä kirjavaan koiraan, tuloksena on vain yksivärisiä, mutta jotka kantavat kirjavaa geeniä. Mikäli tällainen koira yhdistetään kirjavaan koiraan, voi tuloksena olla osa yksivärisiä ja osa kirjavia. Ja kaikki kantavat kirjavaa geeniä.

pennutlokakuu2007036.jpg
Blue roan

Roan-kuvio:

Lokus on R, roan. Tämän kuvin syvin olemus ja mustien karvojen progressiivinen kehitys vaaleilla alueilla on vielä epäselvää. Roan on kuitenkin pohjaväri (punainen, musta tai maksa), jota vaalentaa epämääräsäisesti sijoittuneet vaaleat karvat. Roan (R) näyttää olevan dominantti (rr):lle eli ei-roanille eli avoimille merkeille. Roan voi kantaa avoimia merkkejä, mutta avoimet merkit eivät voi kantaa roania.

Pilkuttunut (ticking) kuvio:

Avoimilla kuviolla (esim. mustavalkoinen) voi olla myös pilkutusta turkissaan. Pilkutus on väritäpliä alueilla, jotka muuten ovat valkoisia. Amerikassa ja myös Englannissa nämä rekisteröidään esim. mustavalkoinen pilkuilla (eli black , white and ticked). Lokus on T, ticking. T on dominantti t:lle, joka merkitsee pilkkujen puutetta. Pilkkujen määrä vaihtelee johtuen geeneistä, jotka vaikuttavat niiden määrään, muotoon ja kokoon. Siitä ollaan erimieltä, että onko pilkuttuneisuus sama asia kuin roan vai ei. Molemmat voivat esiintyä samassa koirassa, mutta roan ja avoimet merkit eivät.

Avoimet merkit-kuvio:

Avoimin merkein kuvioituneelta koiralta puuttuu sekä ticking että roan. Tällaisella koiralla on puhdasta valkoista värillisten alueiden välillä. Tickingin puute (tt) on resessiivinen roanille ja tickingille. Eli roan voi kantaa avoimia kuvioita, mutta avoimet kuviot eivät voi kantaa roania.

drogonoutaa.jpg
mustavalkoinen pentu, jolla on ticking-kuviota

Tan-merkit:

Vielä yksi silmäys turkinväriin: tan-merkit. Millä tahansa turkinvärillä voi olla tan-merkit, jotka sijaitsevat kuonossa, silmien yläpuolella, rinnassa, jaloissa ja hännän alla. Tanin lokus on (A) agouti, jonka alleeli on (at). Kirjavat voivat olla myös olla (at), mutta turkin kuvio pysyy samana. Tan on resessiivinen. Eli koiran tulee saada (at) molemmilta vanhemmiltaan. Koira, joka itse ei ole tan-värittynyt, voi saada tan-jälkeläisiä, mikäli se itse on saanut toiselta vanhemmistaan tan-geenin (at). Voiko punaisella tai oranssilla olla tan-merkit? Kyllä, punainen, joka on kahden tan-merkkisen vanhemman jälkeläinen, kantaa kahta geeniä tanista. Siksi se on geneettisesti red and tan tai orange roan and tan. Se tosin ei näy koiran fenotyypistä.

kismet.jpg
Tricolor (eli mustavalkoinen tan-merkeillä)

Soopeli: soopeli on harvinainen cockerin väri, joka on varsinkin Ruotsissa viime aikoina saanut suuren suosion. Se on myös väri, josta kiistellään, on se sallittu vai ei . Jos rotumääritelmää seurataan tiukasti, niin sen pitäisi olla. Sehän vain toteaa väreistä, että cockerilla on useita värejä. Siihen sen enempää puuttumatta, soopeli on siis yksivärinen (jenkillä voi olla myös kirjava, joten se on teoreettisesti mahdollinen myös cockerille). Se näyttää siltä, että tan-merkit ovat laajentuneet ja peittäen koko koiran, jättäen päävärin vain karvojen päähän. Soopeli periytyy A-lokuksen kautta, tarkemmin se on ay. Tämä geeni on yleinen mm colleissa. Soopeli cockerissa periytyy samalla tavoin kuin colliessa eli ay:n pariksi tarvitaan tan-geeni at, jolloin soopelin "haalistunut" väri tulee esiin. Kirkas soopeli näyttää punaiselta (ee). Tämä soopelius tosin tulee esiin sitten mahdollissa jälkeläisissä ja niiden väreissä. Hyvin tummat soopelit näyttävät black and taneilta syntyessään, mutta ajan myötä soopeli (eli punainen tai golden väri) leviää ympäri koiraa. Soopeli voi olla myös musta tai maksa.Kiinnostavia linkkejä:

http://skyway.usask.ca/%7Eschmutz/dogcolors.html

http://www.stirling-ecs.org/general/rainbow.html

http://www.stirling-ecs.org/general/color_genes.html

http://www.thecockerspanielclub.co.uk/colours.htm

http://web.telia.com/~u33200262/

Enter supporting content here